Huisregels

  1. Behandeling uitsluitend volgens telefonische afspraak.
  2. Hygiëne en ethiek zijn in deze praktijk belangrijk. Verwacht wordt dat cliënten daar eveneens zorg voor dragen.
  3. Vóór aanvang van de eerste behandeling zal geïnformeerd worden naar uw medische verleden.
  4. Uw persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  5. Indien u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist bent, wilt u dan bij uw behandelaar informeren of u een massage mag ondergaan?
  6. U dient gebruik van medicijnen altijd te melden.
  7. Bij twijfel over het toepassen van een massage i.v.m. complicaties zal de behandeling worden gestaakt of niet plaatsvinden.
  8. De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
  9. Wanneer u verhinderd bent, wilt u uw afspraak dan uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Anders wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
  10. U kunt pinnen of contant betalen.
Let op!  In de praktijk worden uitsluitend vrouwen behandeld.