Privacybeleid

Inleiding

MONIQCARE Massagepraktijk neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@moniqcare.nl.

Wie is MONIQCARE Massagepraktijk?

MONIQCARE Massagepraktijk is de eenmanszaak MONIQCARE Massagepraktijk, kantoorhoudende te (3328 KP) DORDRECHT aan Pijl 51, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57213402.

MONIQCARE Massagepraktijk is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door MONIQCARE Massagepraktijk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MONIQCARE Massagepraktijk uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor MONIQCARE Massagepraktijk persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MONIQCARE Massagepraktijk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MONIQCARE Massagepraktijk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

12 maanden

Marketing

Doeleinde:

Social marketing:  Facebook, Google +

Gegevens:

Naam

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Op de website van MONIQCARE Massagepraktijk wordt geen gebruik gemaakt van Cookies.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

MONIQCARE Massagepraktijk heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij MONIQCARE Massagepraktijk over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, die u niet zelf kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij MONIQCARE Massagepraktijk. U kunt verzoeken dat MONIQCARE Massagepraktijk uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MONIQCARE Massagepraktijk te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MONIQCARE Massagepraktijk of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin voor de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming vereist is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MONIQCARE Massagepraktijk u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MONIQCARE Massagepraktijk

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@moniqcare.nl.. MONIQCARE Massagepraktijk zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MONIQCARE Massagepraktijk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MONIQCARE Massagepraktijk uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

MONIQCARE Massagepraktijk zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan een derde partij verstrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MONIQCARE Massagepraktijk u gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@moniqcare.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop MONIQCARE Massagepraktijk uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@moniqcare.nl. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sluit Menu

MONIQCARE Massagepraktijk

☎️ 06 36 45 71 16
✉️ info@moniqcare.nl

Openingstijden

 Maandag t/m vrijdag

 09:00 – 18:00

 Zaterdag en zondag

 Gesloten

IBAN: NL73INGB0007659281
KVK: 57213402